Duurzame bamboe productie

Bambu Export Nicaragua s.a. is een initiatief dat zich tot doel heeft gesteld om de kwaliteiten van de Guadua bamboe in dit Midden Amerikaanse land, te koppelen aan producten in de nationale en internationale markt. Door de goede kwaliteiten en de commerciële beschikbaarheid van niet-toxische lijmen, hebben wij ons voorop gesteld deze bamboe als duurzaam product af te zetten. We zien goede kansen in toepassingen van bamboe laminaat maar ook in het gebruik van bamboe in tuinaanleg, in de vorm van pergola's, schuttingen en zonwerende constructies.

Uitgangspunten bij dit initiatief zijn dat alle producten zo min mogelijk toxisch zullen moeten zijn, de fabricage zo veel mogelijk handmatig gebeurt, de eigenaar een eerlijke prijs voor de bamboe ontvangt en voor elke geoogste bamboe een bamboe plant zal worden geplant.

De lage toxiciteit ligt voor de hand, zowel vanuit milieutechnisch oogpunt, maar ook uit ethisch oogpunt. Een houten snijplank voor het voorbereiden van voeding zou immers geen toxinen mogen bevatten. Ieder product kan na gebruikt te zijn, in principe gecomposteerd worden, of verbrand voor energieproductie. De bamboe groeit vooral in de woongebieden van inheemse bevolkingsgroepen in Nicaragua. Deze mensen zijn (kans)arm en werkwillig. Elke bijdrage aan werkgelegenheid komt deze gemeenschappen tegoed en maakt de overlevingskansen hoger.

Door een eerlijke prijs voor de bamboe te betalen aan de eigenaar, en zo veel mogelijk lokale mensen er bij te betrekken zal er een stimulans zijn om de geplante bamboe goed te onderhouden. De vezel kwaliteit van goed onderhouden bamboestruiken is homogener dan deze van de wilde bamboe, waardoor in de toekomst de eindproducten homogeen zullen blijven.

Extractie van bamboe

Bamboe groeibegeleiding

Bamboe gevormd tijdens groei